Zlatý partner Jablotron

Radon

Podmenu

Radon je vzácný radioaktivní plyn a nachází se v různých koncentracích v půdě a díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov. Kombinace těchto dvou vlastností způsobuje, že radon se podílí na celkové radiační zátěži obyvatelstva a výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Snadno může trhlinami a prostupy pro trubky proniknout i do sklepních prostor domů. Odtud radon proniká schodištěm do horních podlaží. Dále se radon může dostat do domu ze stavebních materiálů.

Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3 – hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.


Hodnoty doporučené v naší legislativě

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. stanoví tzv. směrné hodnoty pro obsah radonu ve stávajících a nových stavbách takto:


Jak radon proniká do domu

Obrázek znázorňuje cesty, kterými se radon může dostat do domu, a jeho průchod domem. Nejvíce radonu je nasáváno z podloží podtlakem způsobeným rozdílem teploty půdního vzduchu a teploty vzduchu v místnostech domu.

pronikání radonu

2019-11-24

Měření radonu

Plíživý zabiják Čechů jménem radon. Některé domácnosti jsou horší než uranové doly Na to, jak nebezpečný radon je, se o něm mluví příliš málo. Tak například: každoročně má na svědomí dvojnásobné množství

zobrazit detail ...Videotelefony

kamerové systémy

Přístupové systémy

poptávka


adresa

Kamerové a zabezpečovací systémy
Sídlo: Přelíc 126
273 05 Smečno

kontakty

Petr Svoboda: 602 139 185
Email:info@chran.cz

produkty

menu